Mục tiêu

Đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản cho PNKT.

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1:  PNKT thuộc vùng dự án sẽ được nâng quyền và vị thế thông qua việc cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh cho PNKT qua các buổi tập huấn và các tài liệu về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

-         2 khóa tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn được thực hiện ở địa bàn dự án

-         500 bộ tài liệu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục được phát cho PNKT ở vùng địa bàn dự án

Mục tiêu 2:  PNKT có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ thăm khám và hướng dẫn thực hiện vệ sinh, chữa các bệnh lây qua đường tình dục.

-         176 phụ nữ khuyết tật hội viên Hội NKT được thăm khám, tư vấn sức khỏe sinh sản.

Mục tiêu 3: Xây dựng được mô hình tư vấn đồng đẳng thông qua câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật với những buổi sinh hoạt định kỳ nhằm chia sẻ, và tư vấn hỗ trợ lẫn nhau giữa các phụ nữ khuyết tật ở địa phương.

 

-         5 buổi sinh hoạt đồng đẳng cho PNKT tại địa bàn dự án.

Video

Loading Player...
Danh sách Video các hoạt động nổi bật của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)