Dự án “Giám sát và đánh giá, vận động động chính sách thực hiện Công ước LHQ về quyền của NKT” do Trung tâm ACDC thực hiện nhằm góp phần vào quá trình thực hiện Công ước thông qua việc thiết lập một hệ thống giám sát hiệu quả của các tổ chức của người khuyết tật (DPOs) và sẽ nộp báo cáo của các tổ chức của người khuyết tật lên ủy ban giám sát Công ước của LHQ. Báo cáo của các tổ chức xã hội được định nghĩa rất rõ ràng trong các điều khoản thực thi Công ước tại mỗi quốc gia. Theo đó các tổ chức của Người khuyết tật sẽ tiến hành các hoạt động đáng giá độc lập và cung cấp thông tin đáng tin cậy về tình hình thực thi Công ước tại mỗi quốc gia dựa vào bối cảnh từng nước. Mục tiêu lớn nhất của báo cáo này nhằm thúc đẩy sự thay đổi, cải thiện chính sách từ lý thuyết vào thực tế. Để chuẩn bị báo cáo này, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực của các tổ chức của người khuyết tật tại Việt Nam để giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước. Thông qua dự án, các DPOs sẽ được hỗ trợ để xây dựng tổ chức của chính họ có tư cách pháp nhân, các DPOs cũng sẽ được tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về Công ước và khung pháp lý dành cho người khuyết tật tại Việt Nam. Họ cũng được đào tạo về kỹ năng giám sát, đánh giá hoạt động và được tăng cường năng lực về phát triển tổ chức Hội. Mục tiêu tổng thể của dự án là nhằm đảm bảo Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật và Luật người khuyết tật Việt nam được thực thi tốt tại Việt Nam.

Những đầu ra dự kiến:

Ø  Báo cáo của các tổ chức của người khuyết tật gửi lên Liên hiệp quốc trước ngày 5 tháng 2 năm 2017 và năm 2019.

Ø  Khoảng 2000 người khuyết tật là lãnh đạo và các thành viên nòng cốt của tổ chức Hội NKT sẽ được tập huấn và trang bị năng về quản lý tổ chức, vận động chính sách và giám sát, đánh giá.

Ø  Một bộ giáo trình tập huấn dành riêng cho người khuyết tật sẽ được thiết kế, thử nghiệm và đưa vào tập huấn trong tương lai với tổ chức Hội của NKT trên toàn quốc.

Ø  Mạng lưới của tổ chức Hội NKT được tăng cường năng lực, chia sẻ thông tin thông suốt, hợp tác trong các hoạt động về vận động chính sách dành cho NKT.

Dự án sẽ tiếp cân tới 21 trên tổng số 63 tỉnh thành nơi có Hội và chưa có Hội NKT trên toàn quốc. Có 9 DPOs miền Bắc (Hà Giang; Thái Nguyên; Hà nội; Hà Nam; Nam Định; Thái Bình; Ninh Bình; Hải Dương; Hải Phòng), 7 DPOs Miền Trung(Thanh Hóa; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Bình Định) và 5 DPOs Miền Nam và Cao nguyên (Lâm Đồng; Cần Thơ; Vũng Tàu; HCM) sẽ hỗ trợ thành lập 2 DPO mới là Nghệ An và Quảng Ngãi.

II. Mục tiêu và hoạt động của dự án.

1.      Mục tiêu chung: Dự án mong muốn được góp phần vào sự thành công trong tiến trình thực thi cũng như giám sát đánh giá Công ước Liên hợp quốc về quyền của NKT tại Việt Nam.

2.      Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực cho các tổ chức của NKT trong việc giám sát, đánh giá Công ước LHQ về quyền của NKT tại 3 miền Bắc – Trung – Nam của Việt Nam.

3.      Kết quả dự kiến:

3.1 Kết quả dự kiến 1: Tổ chức Hội của NKT tại 3 miền Bắc – Trung – Nam được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc giám sát, đánh giá Công ước LHQ về quyền của NKT

Bộ công cụ tập huấn gồm 6 phần sẽ được dùng để tập huấn cho các tổ chức Hội của NKT tại 3 miền Bắc – Trung – Nam từ năm 2016 đến 2019.

1.      Công ước Liên hiệp quốc về quyền của NKT

2.      Luật và chính sách quốc gia về NKT

3.      Giám sát đánh giá về thực thi công ước LHQ về quyền của NKT

4.      Vận động chính sách

5.      Truyền thông dành cho tổ chức của NKT.

6.      Phát triển tổ chức Hội của NKT

3.2 Kết quả dự kiến 2: DPO ở Việt Nam hoạt động tích cực và hiệu quả đóng góp tích cực cho báo cáo của các tổ chức Hội của NKT về giám sát đánh giá thực thi Công ước vào các năm 2017 và 2019.

Cuộc họp Quốc gia lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong năm 2016 và các cuộc họp nhỏ tại 3 miền trong các năm từ 2016 đến 2018, các cuộc họp tham vấn các cơ quan của chính phủ và quản lý nhà nước cũng diễn ra đồng thời.

3.3 Kết quả dự kiến 3: Cải thiện thông tin chia sẻ của các tổ chức DPO trên toàn quốc với Công ước LHQ là kim chỉ nam.

Báo chí, phương tiện truyền thông xã hội và các hoạt động truyền thông khác nhau sẽ phổ biến thông tin, bài học kinh nghiệm và bài học có được từ dự án. Ngoài ra, dự án sẽ tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc giữa DPO, và giúp họ tiến hành các hoạt động truyền thông tại các địa phương của họ. Bên cạnh đó, các khóa tập huấn trong Kết quả 1; hội thảo và các cuộc họp trong Kết quả 2 cũng là cơ hội cho các DPO Việt Nam có được kết nối tốt hơn.

3.4 Kết quả dự kiến 4: Tăng cường năng lực dành riêng cho trung tâm ACDC về quản lý dự án, trợ giúp kỹ thuật và kỹ năng giám sát đánh giá.

4. Đối tượng đích

4.1  Đối tượng hưởng lợi trực tiếp

2000 NKT sẽ được tập huấn về chính sách, vận động chính sách và phát triển tổ chức hội.

90 NKT sẽ được đào tạo để trở thành các đào tạo viên. Dự kiến mỗi tỉnh sẽ có 2 người được tham gia vào đội ngũ nòng cốt viên của dự án.

Ở cấp độ tổ chức, Tất cả các tổ chức Hội của NKT tại Việt Nam sẽ là đối tượng hưởng lợi trong dự án này. Các tổ chức được phân chia thành 3 nhóm:

-          Nhóm 1: DPO đối tác: Sẽ cử người tham gia khóa tập huấn TOT, tham gia và cùng Ban quản lý dự án tổ chức các hoạt động liên quan đến giám sát đánh giá, làm báo cáo giám sát đánh giá thực thi Công ước LHQ về quyền của NKT, trợ giúp các tổ chức DPOs còn yếu hơn trong khu vực.

-          Nhóm 2: DPO chiến lược ngoài công việc tham gia giống nhóm 1, DPOs trong nhóm 2 này sẽ có thêm các hoạt động khác như tăng cường phát triển chiến lược và kế hoạch tổ chức. Các tổ chức này sẽ được hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý tổ chức, kiến thức và kỹ năng giám sát đánh. Các tổ chức DPOs chiến lược này sẽ phải báo cáo kết quả thực hiện hoạt động thường xuyên cho ban quản lý dự án của ACDC trong suốt quá trình triển khai hoạt động.

-          Nhóm 3: DPOs mới: Sẽ có ít nhất 2 tổ chức Hội của NKT cấp tỉnh sẽ được ra đời trong vòng đời của dự án

4.2  Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hỗ trợ NKT và tổ chức của NKT tại Việt Nam.

5. Đối tác của dự án

Đối tác chính của dự án là Liên hiệp Hội về NKT Việt Nam, các tổ chức Hội người khuyết tật; Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Sở Lao động thương binh và xã hội; UBND các tỉnh thành; Sở Nội vụ. Ngoài ra còn các đối tác có mối liên hệ mật thiết với dự án là các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các tổ chức PCP Quốc tế và Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực trợ giúp NKT. 

Video

Loading Player...
Danh sách Video các hoạt động nổi bật của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)