Overview Overview Search Search Up Up
Tất cả Tài liệu
Số lượng: 49

Files:

pdf.png Chiến lược tổ chức 2014 2016, 2 năm nhìn lại HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-02-25
118.53 KB
776

aiff.png Bản tin Chính sách & Cuộc sống - Số 14/2015 HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-03-27
3.74 MB
852

pdf.png Bản tin Chính sách và Cuộc sống số 15 HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-04-21
3.06 MB
934

pdf.png Luật người khuyết tật Việt Nam HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
470.06 KB
632

pdf.png Quyết định phê duyệt Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
275.63 KB
617

pdf.png Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
261.5 KB
500

doc.png Thông tư hướng sẫn mốt số điều của nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật NKT HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
105 KB
603

pdf.png Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
119 KB
672

doc.png Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với NKT HOT

Download

Nguồn: thuvienphapluat.vnCreated
Size
Downloads
2015-05-06
79 KB
853

doc.png Công ước về Quyền của NKT HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-05-06
208 KB
858