Ngày 26/03/2018, nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án "Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước" do Ban quản lý dự án của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm ACDC, Oxfam tổ chức Hội nghị "Chia sẻ và lấy ý kiến về Sổ tay tham khảo phương pháp thực hiện ngân sách phát triển xã tỉnh Hòa Bình" dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu. Chương trình được thực hiện tại Thành phố Hòa Bình.

Tham gia Hội nghị gồm có ông Trần Ánh Dương, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Chúc, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo của các Ban, Sở, Ngành Tài chính, Kế hoạch và Đẩu tư; đại diện thường trực Hội đồng nhân dân các xã trực thuộc huyện Lương Sơn và Mai Châu; Ban quản lý dự án Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội nông dân tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị đối tác của dự án, thành viên liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP).

Đại diện của Ban quản lý dự án cùng nhóm chuyên gia chia sẻ đánh giá kết quả về sự đóng góp ý kiến đối với tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách phát triển xã trên địa bàn tỉnh, trong đó một số công trình khác từ nguồn ngân sách phát triển xã tại hai huyện Mai Châu và Lương Sơn. Đồng thời, các đại biểu tham gia cũng đã thảo luận và trình bày nội dung về dự thảo cuốn Sổ tay tham khảo phương pháp thực hiện Ngân sách phát triển xã.

Dự kiến trong thời gian tới, Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện thực hiện triển khai kế hoạch nằm trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Viet Phan