Ngày 30/03/2018, Trung tâm ACDC phối hợp với Ban quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018 đã tổ chức chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp cho người khuyết tật tại thị xã Hương Thủy.

Chương trình nhằm mục đích nâng cao hiểu biết cho người khuyết tật hoặc gia đình người khuyết tật về các chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến người khuyết tật; giúp tư vấn, giải đáp trực tiếp các câu hỏi, vụ việc liên quan đến pháp luật như cho người khuyết tật và gia đình của người khuyết tật có nhu cầu.

Tham gia chương trình ngoài người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn thị xã Hương Thủy, người khuyết tật huyện Phú Vang và Nam Đông cũng đã gửi các phiếu tư vấn pháp luật tới chương trình. Hơn 90 phiếu tư vấn với các lĩnh vực rất đa dạng như: bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, kinh doanh – vay vốn, giáo dục – học nghề, hôn nhân – gia đình, đất đai – nhà cửa đã được gửi về… Trong đó, bảo trợ xã hội là lĩnh vực mà người khuyết tật quan tâm và có nhiều vấn đề cần được tư vấn nhất. Tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc của người khuyết tật là các cán bộ, chuyên viên tại địa phương như Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Ngân hàng chính sách và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy… Tại buổi tư vấn, người khuyết tật được gặp gỡ trực tiếp với các cán bộ và lắng nghe hướng dẫn xử lý các vụ việc mà người khuyết tật đang thắc mắc, qua đó hiểu thêm các quyền của mình trong cộng đồng.

Chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp cho người khuyết tật là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018 do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án nhằm nâng cao năng lực cho người khuyết tật tại địa phương, hỗ trợ người khuyết tật thực thi các quyền lợi chính đáng của mình.

Kim Ngọc