Vào ngày 28 và 29/03/2018, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Ban quản lý dự án Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018 tổ chức tập huấn chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, vấn đề giới và phòng tránh bạo lực giới cho người khuyết tật tại Thị xã Hương Thủy.

Hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người khuyết tật về các chính sách pháp luật có liên quan đến người khuyết tật và các vấn đề liên quan tới yếu tố giới.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 90 người khuyết tật đến từ huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Mở đầu chương trình là phần trình bày về luật người khuyết tật và chính sách về bảo trợ xã hội cho người khuyết tật của ông Nguyễn Trung Thành – Phó phòng chính sách xã hội, Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các nội dung thiết thực và bổ ích liên quan trực tiếp tới người khuyết tật tạo nên sự hứng thú cho các học viên, nhiều người khuyết tật đã sôi nổi đặt các câu hỏi dành cho giảng viên về việc tăng mức trợ cấp hàng tháng, hay các thủ tục để được hưởng trợ cấp xã hội…Ngoài các vấn đề về bảo trợ xã hội thì các lĩnh vực về y tế cũng được người khuyết tật rất quan tâm. Chính vì thế, ông Lê Tuấn Đống – Trưởng phòng phục hồi chức năng và giám định, Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y Tế đã giới thiệu cho người khuyết tật các quyền của người khuyết tật trong việc tham gia bảo hiểm y tế, quyền được khám chữa bệnh, phục hồi chức năng của người khuyết tật… Ông Lê Tuấn Đống cũng đã tận tình trả lời các thắc mắc của người khuyết tật về các mức chi trả của bảo hiểm y tế khi người khuyết tật tham gia chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến, giúp người khuyết tật có kế hoạch khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện bản thân. Tham gia chương trình tập huấn, đại diên từ Trung tâm ACDC cũng đã hướng dẫn cho người khuyết tật Thị xã Hương Thủy và Phú Vang các quyền của người khuyết tật trong giáo dục, vấn đề giới và phòng tránh bạo lực giới cho người khuyết tật. Các giảng viên đã rất khéo léo trong việc kết hợp các nội dung kiến thức với các trò chơi, thảo luận nhóm để tăng sự hứng thú và dễ hiểu cho các học viên. 

Tập huấn chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, vấn đề giới và phòng tránh bạo lực giới cho người khuyết tật là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018 được thực hiện bởi Trung tâm ACDC dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án nhằm mục đích năng cao năng lực cho người khuyết tật tại địa phương, góp phần thúc đẩy việc thực thi các quyền lợi chính đáng của người khuyết tật theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Kim Ngọc