Ngày 17/04/2018, nhằm kỷ niệm 20 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2018), Trung tâm ACDC phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn chính sách bảo trợ xã hội, kỹ năng làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia chương trình có ông Huỳnh Văn Hòa, Phó phòng Bảo trợ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng hơn 40 đại biểu là người khuyết tật và cán bộ lao động thương binh xã hội thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi là giảng viên của khóa tập huấn. Với kiến thức và kinh nghiệm tham gia tập huấn giảng viên nguồn cùng nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực do Trung tâm ACDC tổ chức trước đó, giảng viên đã chia sẻ lại cho học viên của tỉnh nhà. Đặc biệt, chính sách bảo trợ và kỹ năng làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật được nhiều người quan tâm và chia sẻ ý kiến. Một số người khuyết tật cho rằng, chính sách nhà nước đã có nhưng việc thực hiện và xác định mức độ khuyết tật còn mang tính cảm quan và chưa thực sự đúng với mức độ khuyết tật của người khuyết tật. Với những thắc mắc của học viên, giảng viên chính cũng như cán bộ phòng Lao động thương binh xã hội giải đáp và trao đổi những vướng mắc trong việc xác định đúng mức độ khuyết tật hiện nay.

Chương trình thuộc dự án “Giám sát, đánh giá việc thực thi Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật” do Tổ chức CBM tài trợ.

Minh Trần