Sáng ngày 18/06/2018, tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Trung tâm ACDC phối hợp cùng Ban quản lý chương trình ChildFund, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường sự hoà nhập cộng đồng cho người khuyết tật: Chúng tôi có thể".

Tham dự hội thảo có bà Đàm Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm ACDC; bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban quản lý chương trình - dự án ChildFund; đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện, lãnh đạo 6 xã dự án do Childfund tài trợ và đông đảo người khuyết tật ở huyện.

Dự án “Tăng cường sự hoà nhập cộng đồng cho người khuyết tật: Chúng tôi có thể” được thực hiện từ năm 2018 - 2020 tại 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn. Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng như những công dân độc lập tự tin vào bản thân và sức mạnh của chính mình. 

Với đa dạng hoạt động, dự án vươn tới mục tiêu: nâng cao nhận thức và hiểu biết về khuyết tật cho người khuyết tật, thành viên gia đình, cán bộ địa phương và cộng đồng nhằm hỗ trợ người khuyết tật; tăng cường chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật để người khuyết tật tự tin và độc lập; đa dạng hoá mô hình sinh kế cho người khuyết tật nhằm hỗ trợ người khuyết tật duy trì thu nhập và chất lượng cuộc sống của gia đình.

Dự kiến trong thời gian tới, dự án sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Minh Trần