Vào ngày 19-20/06/2018, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Ban quản lý dự án Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018 tổ chức tập huấn nâng cao cho đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về chính sách pháp luật và kỹ năng tương tác trong quá trình tư vấn cho người khuyết tật. Hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về vấn đề khuyết tật, quyền của người khuyết tật và các kỹ năng tương tác, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Gần 30 cán bộ đang công tác tại Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội của tỉnh, các Trung tâm tư vấn pháp luật có trên địa bàn đã tham gia khóa tập huấn này. Đây là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc và hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người khuyết tật. Dưới sự hướng dẫn của Ông Đinh Mẫn – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, các học viên đã được củng cố lại kiến thức về khuyết tật và mô hình tiếp cận khuyết tật dựa trên quyền, các hệ thống khung pháp lý về người khuyết tật hiện nay. Tham gia lớp tập huấn, các học viên còn được nâng cao các kỹ năng tương tác, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với những dạng tật khác nhau. Các học viên đã được chia thành từng nhóm tham gia thực hành xác định mức độ khuyết tật thông qua các trường hợp thực tế và cùng nhau thảo luận những đề xuất, kiến nghị nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật trong xã hội.

Tập huấn nâng cao cho đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về chính sách pháp luật và kỹ năng tương tác trong quá trình tư vấn cho người khuyết tật là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” được thực hiện bởi Trung tâm ACDC dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đây là khóa tập huấn cuối cùng trong 03 khóa tập huấn dành cho đội ngũ trợ giúp, tư vấn pháp luật tại tỉnh.

Kim Ngọc