Vào ngày 19/07/2018, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Ban quản lý dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với người khuyết tật tại 2 huyện Phong Điền và Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại chính sách của các nhà quản lý, nhà chuyên môn thuộc các cơ quan, ban ngành của tỉnh với hơn 200 người khuyết tật và thân nhân của người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn huyện Phong Điền và Hương Trà. Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội, việc làm, dạy nghề đối với người khuyết tật. Trên cơ sở đó hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận được với hệ thống các chính sách, góp phần giải quyết khó khăn cho người khuyết tật. Tham gia hội nghị đối thoại chính sách, người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật đã tự tin, mạnh dạn đặt các câu hỏi và đưa ra các đề xuất cho các nhà chuyên môn thuộc các cơ quan, ban ngành của tỉnh và địa phương về các lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế, việc làm, giáo dục…Các vấn đề, kiến nghị của người khuyết tật đã được các cơ quan chức năng lắng nghe và giải đáp tận tình. Điều này đã giúp cho người khuyết tật cảm nhận được sự động viên, chia sẻ, quan tâm của các cấp, các ngành đối với người khuyết tật từ đó có niềm tin và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Cũng qua đây các nhà quản lý có thể nắm bắt thông tin về mức độ tiếp cận, hiểu biết các chính sách về lĩnh vực bảo trợ xã hội, việc làm, dạy nghề của người khuyết tật; và những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người khuyết tật về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật ở địa phương để có cơ sở đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp người khuyết tật trong thời gian tới. 

Hội nghị đối thoại chính sách với người khuyết tật năm 2018 là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” được thực hiện bởi Trung tâm ACDC dưới sự tài trợ của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đây là hội nghị cuối cùng trong kế hoạch “Đối thoại chính sách về bảo trợ xã hội, việc làm và dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”, hội nghị đầu tiên đã được tổ chức thành công tại thành phố Huế vào tháng 01/2018.

Kim Ngọc