Ngày 30-31/07/2018, Trung tâm ACDC phối hợp cùng Hội người khuyết tật Quảng Nam tổ chức chương trình tập huấn Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật (CRPD) và một số chính sách liên quan đến Quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Huy - Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam; ông Hứa Quốc Dũng - Chủ tịch Hội người khuyết tật Quảng Nam; bà Huỳnh Thị Thúy An - Trưởng phòng Biên giới và các tổ chức phi chính phủ, Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam, cùng 33 cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến từ các Hội người khuyết tật huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Qua khóa tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức căn bản, thông tin về Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật, Luật người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt tập trung vào quyền của người khuyết tật trong y tế, chế độ Bảo trợ xã hội cũng như các vấn đề về xác định mức độ khuyết tật. Tại đây, các học viên có cơ hội trao đổi cũng như được tham gia thực hành kỹ năng làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và được trải nghiệm Bộ công cụ xác định mức độ khuyết tật theo quy định của pháp luật trong việc nâng cao nhận thức và thực hiện các hoạt động hiệu quả cho các Hội người khuyết tật huyện, thị xã trên địa bản.

Tập huân Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và một số chính sách liên quan đến Quyền của người khuyết tật tại Việt Nam là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường năng lực cho tổ chức Hội người khuyết tật của Trung tâm ACDC, thực hiện dưới sự tài trợ của dự án RightsNow và tổ chức CBM Việt Nam.

Viet Phan