Ngày 26/06/2018, Trung tâm ACDC phối hợp cùng Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình tập huấn về Quy chuẩn tiêu chuẩn tiếp cận các công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật.

Tham gia chương trình có bà Vũ Thị Tuyết Mai, đại diện Tổ chức CBM; ông Nguyễn Hoàng Chi, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động thương binh xã hội; đại diện đến từ các UBND phường, Bệnh viện trên địa bàn, Thành đoàn... cùng người khuyết tật của tỉnh. 

Khóa tập huấn đã cung cấp cho học viên kiến thức về quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở và công trình công cộng đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận, hướng dẫn kỹ năng xác định công trình công cộng đạt chuẩn theo QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Ngày 27/06, với những kiến thức và kỹ năng đã được học, các học viên tiến hành thực hành khảo sát tại các công trình thuộc địa bàn thành phố, bao gồm: UBND cấp phường, thành phố, Bệnh viện tỉnh, thành phố, công viên... Hoạt động này không chỉ giúp cho học viên thực hành kỹ năng mà còn đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp các công trình công tại Quảng Ngãi tiếp cận hơn với người khuyết tật.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam” do tổ chức CBM tài trợ.

Hải Âu