Ngày 14/08/2018, Trung tâm ACDC phối hợp cùng Ban quản lý dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” tiến hành lễ tổng kết dự án tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” được thực hiện từ tháng 10/2015 đến 09/2018 do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực vận động chính sách vì quyền của người khuyết tật; tăng cường trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật; đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo tiếp cận giao thông và công trình xây dựng cho người khuyết tật.

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã hỗ trợ cho sự ra đời của 2 Hội, bao gồm Hội người khuyết tật Thành phố Huế, Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện A Lưới, nâng số Hội người khuyết tật của tỉnh lên 9/9. Hơn 40 cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý từ Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh và các tổ chức có chức năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý khác đã tham gia 03 khóa tập huấn các kiến thức về khuyết tật, quyền của người khuyết tật và các kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Hơn 860 người khuyết tật và gia đình người khuyết tật của 09 huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được tham gia các lớp tập huấn chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, giới và phòng tránh bạo lực giới cho người khuyết tật. Hơn 2480 người khuyết tật và gia đình người khuyết tật được tư vấn pháp luật thông qua các hình thức như tư vấn lưu động tại địa phương và tư vấn tại nhà (hơn 580 trường hợp); tư vấn online qua điện thoại, trang web, email hoặc bản tin chính sách và pháp luật hàng tháng của Trung tâm ACDC (hơn 1900 trường hợp). Các Hội, nhóm người khuyết tật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin các câu hỏi tư vấn, thắc mắc của người khuyết tật, tăng cường vai trò của Hội cấp cơ sở tại địa phương. Nhiều thành tựu khác cũng đã được ghi nhận.

Minh Trần