Từ ngày 28/07 -13/08/2018, Trung tâm ACDC đã phối hợp với các Hội người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vũng Tàu và Cần Thơ tổ chức các khóa tập huấn Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam. Giảng viên của các khóa tập huấn là những thành viên nòng cốt của các Hội người khuyết tật đã tham gia các khóa đào tạo Giảng viên nguồn do Trung tâm ACDC tổ chức. Đây là cơ hội để các giảng viên nguồn được thực hành và rèn luyện kỹ năng chia sẻ thông tin, kỹ năng giảng viên và kỹ năng làm việc nhóm đã được đào tạo. 

Chủ để các khóa tập huấn gồm Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và Chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật; Quyền tiếp cận Công trình công cộng, giao thông và thông tin của người khuyết tật; Chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững 2030 và các chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật Việt Nam.

Sau 5 khóa tập huấn, các nhóm giảng viên đã nâng cao nhận thức cho khoảng 150 thành viên Hội người khuyết tật cũng như người khuyết tật tại địa phương về các chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật, cũng như hướng dẫn người khuyết tật thực hiện các thủ tục để hưởng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là chuỗi tập huấn trong chương trình phối hợp giữa dự án “RightsNow!Việt Nam: Xây dựng cộng đồng vững mạnh bằng cách thúc đẩy việc thực hiện quyền của Người khuyết tật” của MIUSA và dự án “Giám sát thực thi Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật” của CBM cùng tài trợ.

Minh Tâm