Ngày 29-30/8/2018, Trung tâm ACDC phối hợp với Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn tổ chức khóa Tập huấn về năng lực và quyền của người khuyết tật. Đây là một hoạt động nằm trong dự án "Tăng cường sự hoà nhập cộng đồng cho người khuyết tật: Chúng tôi có thể" do Childfund tài trợ tại Cao Bằng và Bắc Cạn. Khóa tập huấn được tổ chức với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương huyện Na Rì, bao gồm: Đại diện Phòng LĐTB&XH huyện Na Rì, Trung tâm y tế huyện Na Rì, Tổ Dự án huyện Na Rì và Đại diện UBND xã, Cán bộ văn hóa xã hội, Cán bộ y tế, Đại diện Hội phụ nữ/Hội nông dân/Đoàn thanh niên của 6 xã (Quang Phong, Xuân Dương, Dương Sơn, Cư Lễ, Hữu Thác, Đổng Xá) địa bàn Dự án.

Khóa tập huấn đã cung cấp cách hiểu đúng về người khuyết tật và phân tích các rào cản cản trở người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, các nguyên tắc cơ bản cho phát triển hòa nhập khuyết tật, từ đó đưa ra giải pháp nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng tốt hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, người tham gia còn được cung cấp các quy định của pháp luật hiện hành về quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế, việc làm…

Thông qua các bài thực hành, các giảng viên đã biến các lý thuyết khô khan thành những câu chuyện, những trò chơi vô cùng thu hút. Các giảng viên đã khéo léo lồng ghép các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho việc truyền đạt không quá nhàm chán và buồn tẻ.

Minh Trần