Ngày 09/09/2018, Trung tâm ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của ông Thái Khắc Hoàng, Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An cùng hơn 30 học viên người khuyết tật đến từ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong khóa tập huấn này, các học viên người khuyết tật lần đầu tiên được cung cấp và tiếp cận các kiến thức rất hữu ích về Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật bao gồm nội dung: Tổng quan về Công ước, khái niệm người khuyết tật, tầm quan trọng và mục đích của Công ước, các mô hình về người khuyết tật, các hình thức phân biệt đối xử, quyền con người và quyền công dân. Tại đây, các học viên tích cực nhiệt tình tham gia thảo luận nhóm và đưa ra trình bày ý kiến mong muốn tìm hiểu kỹ về các nội dung nằm trong chương trình tập huấn nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức về quyền và hỗ trợ thực hiện các hoạt động cho người khuyết tật trên địa bàn.

Tập huấn Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật là một hoạt động trong chuỗi hoạt động tăng cường năng lực cho tổ chức Hội người khuyết tật của Trung tâm ACDC, thực hiện dưới sự tài trợ của tổ chức RightsNow và tổ chức CBM.

Viet Phan