Ngày 9/9/2018, Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu sự ra đời của Hội người khuyết tật cấp huyện ở Quảng Ngãi.

Tham gia chương trình Đại hội có bà Trần Thị Minh, Đại diện Trung tâm ACDC; ông Phan Thành Chung, Phó chú tịch Hội người khuyết tật tỉnh, ông Lữ Xuân Ánh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Lê Quế Anh, Phó phòng Lao động Thương binh và xã hội; bà Nguyễn Thu Thủy, Phó phòng Nội vụ; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội người khuyết tật huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đại diện các xã và đông đảo người khuyết tật trên toàn huyện.

Đại hội đã công bố quyết định thành lập Hội, thông qua phương hướng chiến lược và Điều lệ Hội giai đoạn 2018-2023. Đồng thời Đại hội cũng đã giới thiệu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới...

Minh trần