Vào ngày 12/09/2018, dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật” đã tổ chức chương trình tập huấn về quyền và các vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực tình dục cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Mục đích của tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, đặc biệt những quyền của họ trong việc phòng và chống bạo lực tình dục đối với bản thân.

Tham gia tập huấn là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật không phân biệt dạng tật và mức độ khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là chương trình tập huấn đầu tiên về quyền của phụ nữ và trẻ khuyết tật liên quan đến bạo lực tình dục mà họ được tham gia nên các học viên tỏ ra vô cùng hứng thú. Với kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy của mình, chị Lương Minh Tâm – Cán bộ Trung tâm ACDC đã truyền đạt các khái niệm về quyền và các vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực tình dục một cách sinh động và gần gũi thông qua các tình huống thực tế. Điều này đã làm cho các học viên mạnh dạn chia sẻ, phát biểu ý kiến. Nhiều học viên chia sẻ đã từng bị nhiều người khác giới thực hiện các hành động đụng chạm, chọc ghẹo nhưng không biết đó là hành vi của bạo lực tình dục. Qua buổi tập huấn, các học viên đã hiểu hơn thế nào là bạo lực tình dục, bên cạnh đó nắm đươc các quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong phòng chống bạo lực tình dục theo pháp luật Việt Nam, các chế tài cho người có hành vi bạo lực tình dục và một số mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là nạn nhân của bạo lực tình dục. 

Tập huấn về quyền và các vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực tình dục cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật” được thực hiện bởi Trung tâm ACDC dưới sự tài trợ của Quỹ Dân Chủ Liên Hợp Quốc (UNDEF). Dự án được thực hiện 2 vùng dự án: huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Dự định trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục triển khai các khóa tập huấn về cách nhận biết, phòng tránh bạo lực tình dục và kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở hai địa bàn.

Kim Ngọc