Tiếp nối chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ người khuyết tật” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2018, ngày 14 - 15/09/2017, Trung tâm ACDC triển khai tập huấn “Chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, vấn đề giới và phòng tránh bạo lực giới cho người khuyết tật” tại thị xã Hương Thủy. Tập huấn có sự tham gia của khoảng 90 người khuyết tật thuộc Hội người khuyết tật và Hội người mù thị xã Hương Thủy. 

Ngày 21 - 22/09, khóa tập huấn nâng cao cho đội ngũ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về “Chính sách pháp luật và kỹ năng tương tác trong quá trình tư vấn cho người khuyết tật” đã diễn ra tại Thành phố Huế. Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về vấn đề khuyết tật, quyền của người khuyết tật và các kỹ năng tương tác, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Dưới sự hướng dẫn của ông Đinh Mẫn - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, các học viên đã cùng tìm hiểu về tổng quan về người khuyết tật Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế; những điều cần biết về xác định dạng tật và mức độ khuyết tật; thực hành xác định dạng tật và mức độ khuyết tật; chính sách và đời sống người khuyết tật; Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và sự tiếp nhận trong pháp luật Việt Nam; kỹ năng và thực hành kỹ năng tương tác với người khuyết tật.

Các kiến thức khóa tập huấn cung cấp đều sát với nhu cầu và mong muốn của học viên và tình hình tại địa phương, vì vậy các hoạt động đều đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của người khuyết tật cũng như các cán bộ tại địa bàn.

Nguyệt Hà