Nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật năm 2018, sáng ngày 10/10/2017, tại Thành phố Huế, Ban Công tác người khuyết tật - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các Sở ban ngành liên quan (Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa thông tin, Sở Xây dựng, Hội người khuyết tật tỉnh, Hội người khuyết tật địa phương…) và Trung tâm ACDC tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật năm 2018”.

Hội thảo có sự tham gia của các cán bộ trung ương như Bà Đinh Thị Thuỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban về người khuyết tật Việt Nam; ông Nguyễn Bá Cường, Đại diện Bộ Xây dựng; Ông Phạm Hoài Chung, Đại diện Bộ Giao thông vận tải.

Xuyên suốt hội thảo, đại diện đến từ các Sở Tư pháp, Sở Giáo dục - Đào tạo cũng đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong công tác trợ giúp người khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng. 

Hội thảo đã thông qua được bản dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật năm 2018 với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống, từ đó tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bản dự thảo đã đề cập tới những nội dung về: nâng cao nhận thức; phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; thực hiện tốt các chính sách cho người khuyết tật; nâng cao kỹ năng chăm sóc, trợ giúp cho người khuyết tật; dạy nghề và việc làm; trợ giúp tiếp cận giáo dục; trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng; trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông; trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người khuyết tật tại các địa phương. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý tích cực và thảo luận sôi nổi để hoàn thiện bản dự thảo.

Trong thời gian tới, Ban Công tác người khuyết tật tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự thảo tiếp theo đến với các Sở, ban ngành liên quan tại địa phương để có được bản dự thảo chính thức trình UBND tỉnh trong thời gian tới. 

Minh Trần