Sau nhiều nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An và các bên liên quan, Đại hội thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 25/10/2017. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của hội, nhóm người khuyết tật tại Nghệ An và cũng là một thành công lớn của dự án “Tăng cường giám sát thực thi Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật” do Trung tâm ACDC và thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM cùng phối hợp thực hiện.

Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo của Hội người khuyết tật cấp tỉnh do ông Thái Khắc Hoàng làm chủ tịch. Cũng trong đại hội, các đại biểu đã cùng thảo luận, góp ý để xây dựng, điều chỉnh hoàn thiện Điều lệ Hội và phương hướng hoạt động đến năm 2022. Từ đó biểu quyết thông qua và công bố Điều lệ, phương hướng hoạt động của Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An được thành lập xuất phát từ nhóm nòng cốt của Hội nguời khuyết tật thành phố Vinh. Hội người khuyết tật thành phố Vinh thành lập từ ngày 04/12/2012 và đã có nhiều hoạt động hữu ích trên địa bàn. Ngày 10/04/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 221/QĐ-SLĐTBXH về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Tiếp đó ngày 17/08/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3485/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 

Nguyệt Hà