Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2018”, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án tỉnh triển khai 2 hoạt động tập huấn trong tháng 11/2017. 

Ngày 16 – 17, tập huấn “Vận động chính sách cho Hội người khuyết tật” đã được tổ chức tại Thành phố Huế. Tiếp theo đó, ngày 18 – 19, tập huấn nâng cao về “Giám sát và đánh giá cho hội, nhóm người khuyết tật” cũng đã diễn ra. Tham gia lớp tập huấn là các lãnh đạo, cán bộ nòng cốt của Hội, nhóm người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Mục đích của các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt của các Hội người khuyết tật, nhóm người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế về các kỹ năng cơ bản và nâng cao để thực hiện hoạt động vận động chính sách và giám sát, đánh giá.

Dưới sự dẫn dắt của giảng viên đến từ Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) và Trung tâm ACDC, các học viên đã được củng cố lại kiến thức cơ bản từng học ở các tập huấn trước và cập nhật thêm những kiến thức nâng cao mới.

Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm ACDC sẽ tiếp tục triển khai các khóa tập huấn và hoạt động trên địa bàn để hỗ trợ phát triển năng lực cho các cán bộ nòng cốt của hội, nhóm người khuyết tật tại địa phương.

Nguyệt Hà (ACDC)