Chiều ngày 29/11/2017, dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” đã tổ chức cuộc họp đầu tiên dành cho cha mẹ, người chăm sóc của trẻ khuyết tật để chia sẻ thông tin.

Tham gia cuộc họp có 26 phụ huynh có con em là trẻ khuyết tật đang theo học tại hai trường tiểu học Thuận Thành và Thuận Hòa. Tại cuộc họp, nhóm dự án và các phụ huynh đã thảo luận về các vấn đề như: hoạt động ghép cặp chơi chung giữa trẻ khuyết tật và không khuyết tật, lên kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tại dưới sự giám sát của giáo viên và phụ huynh… Các phụ huynh tham gia cuộc họp đều đồng ý sự cần thiết về việc tạo môi trường vui chơi thân thiện cho Trẻ khuyết tật và Trẻ không khuyết tật, nhiều phụ huynh còn sẵn sàng tham gia tổ chức các hoạt động chơi chung của trẻ cùng nhóm dự án. Chị Trần Thị Thu Phượng – Phụ huynh của cháu Nguyễn Hòa Cát Mỹ (trẻ khuyết tật) đang theo học tại trường Thuận Hòa cũng đã chia sẻ trong nước mắt những khó khăn của con mình khi hòa nhập cộng động. Những nỗi trăn trở của chị cũng là những trăn trở của rất nhiều phụ huynh khác đang có con là trẻ khuyết tật. Tất cả các phụ huynh đều mong muốn con em của mình có thể sớm hòa nhập với cộng đồng và có tương lai được phát triển như bao đứa trẻ khác.

Đây là cuộc họp lần đầu tiên dành cho cha mẹ, người chăm sóc của trẻ khuyết tật, hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Na uy tại Việt Nam. Các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức để cập nhật thông tin về hoạt động ghép cặp giữa các trẻ và hỗ trợ nhóm phụ huynh trở thành nhóm nòng cốt để hỗ trợ các nhóm trẻ trong tương lai.

Kim Ngọc