Kính gửi các đồng nghiệp, anh chị và các bạn, 

Từ năm 2017, Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế - Quỹ đặc biệt vì người khuyết tật (viết tắt là ICRC-SFD) đổi tên tổ chức thành Quỹ MoveAbility(tên tiếng Anh là ICRC MoveAbility Foundation) và logo mới.

Việc thay đổi diện mạo mới này mang đến nhiều ý nghĩa tươi sáng hơn cho chúng tôi, đối tác và người hưởng lợi của dự án trên toàn thế giới. Mỗi ngày chúng tôi Vận động (Move) nguồn Năng lực (Ability) của đối tác để Vận động (Move) những Khả năng (Ability) của người khuyết tật. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, mục tiêu và hỗ trợ của chúng tôi tại Việt Nam.