Từ năm 1992, Ngày Quốc tế người khuyết tật (IDPD) của Liên hợp quốc đã được tổ chức hằng năm vào ngày 03/12 trên toàn thế giới. Chủ đề của IDPD năm nay là “Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ cho tất cả”. Chủ đề năm nay tập trung vào việc tạo điều kiện cho những sự thay đổi mang tính tiến bộ trong chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2030. 

Trọng tâm của sự tiến bộ liên quan tới tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững. Với lời hứa “Không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình nghị sự 2030 đã khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên đẩy mạnh vai trò của người khuyết tật với tư cách là các nhân tố tạo nên sự thay đổi thông qua việc xóa bỏ rào cản và bình đẳng hóa mọi cơ hội tham gia. Khích lệ các Chính phủ đẩy mạnh sự tiến bộ của xã hội trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các thành phố và giải quyết vấn đề con người cùng các mối nguy hiểm liên quan đến biến đổi khí hậu và thiên tai.

Sự thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ giúp người khuyết tật có cơ hội được tham gia đầy đủ và tích cực để đưa ra những vấn đề họ quan tâm và những khó khăn họ đang gặp phải để cùng nhau xây dựng, phát triển và thực hiện các giải pháp với những sáng kiến hợp lý với các bên liên quan.

Biên dịch: Quỳnh Mai – Ánh Ngọc

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries