Vị trí:                             Thực tập sinh Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực (QHCC&HĐNL)

Phòng/ban:                   Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực

Văn phòng:                    ChildFund Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

Quản lý trực tiếp:          Điều phối Quan hệ Tài trợ (QHTT)

Tình trạng hợp đồng:    Toàn thời gian

 

QUAN HỆ/ CƠ CẤU BÁO CÁO

 • Thực tập sinh QHCC&HĐNL báo cáo trực tiếp cho Điều phối QHTT.
 • Thực tập sinh QHCC&HĐNL hỗ trợ hoạt động của Chương trình QHTT, Truyền thông và Gây quỹ tại Việt Nam.
 • Thực tập sinh QHCC&HĐNL làm việc chặt chẽ với Điều phối QHTT, Cán bộ phòng QHCC&HĐNL tại Hà Nội và đội ngũ QHCC&HĐNL tại các Văn phòng Phát triển Vùng.

VAI TRÒ

Thực tập sinh QHCC&HĐNL đóng vai trò hỗ trợ Nhóm QHCC&HĐNL trong việc duy trì hoạt động Quan hệ Tài trợ, Truyền thông và Gây quỹ để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vận hành và mục tiêu của nhóm đạt được với kết quả tốt. 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Xử lý Thư từ Tài trợ:

 • Hỗ trợ xử lý thư của nhà tài trợ (scan thư, nhập thư vào hệ thống dữ liệu, kiểm tra bản dịch, đóng gói thư,…);
 • Đảm bảo nhận thư từ Bưu điện hàng tuần;
 • Giám sát chặt chẽ nhóm tình nguyện viên thời vụ;
 • Hỗ trợ hoàn thành các tài liệu trước khi tài trợ (nhập dữ liệu thông tin trẻ, câu chuyện của trẻ, ảnh trẻ,…);
 • Hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến khích trẻ tham gia và tăng cường mối quan hệ ý nghĩa giữa trẻ và nhà tài trợ;
 • Hỗ trợ hậu cần trong các chuyến thăm của nhà tài trợ;
 • Các công việc khác khi được yêu cầu;

2. Truyền thông:

 • Hỗ trợ nhóm Truyền thông dịch các câu chuyện điển hình; 
 • Chụp ảnh cho các sản phẩm truyền thông;
 • Đăng tải tin tức trên trang web ChildFund và Facebook;

3. Gây quỹ:

 • Hỗ trợ đơn vị Gây quỹ trong việc dịch các thông tin từ Văn phòng Vùng và đối tác;
 • Hỗ trợ tính toán ngân sách;
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu để phân tích bối cảnh; 

4. Các hoạt động khác:

 • Hỗ trợ Quản lý QHCC&HĐNL các công việc hành chính (dịch và scan Biên bản Ghi nhớ, ghi chép biên bản cuộc họp,…);
 • Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng QHCC&HĐNL khi được yêu cầu. 

PHẨM CHẤT, TRÌNH ĐỘ VÀ KINH  NGHIỆM

Năng lực cốt lõi của Tổ chức

 • Cam kết với các giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của ChildFund Australia, thể hiện niềm tin vững chắc vào mục đích cốt lõi của ChildFund Australia và thể hiện các giá trị của tổ chức trong hành vi ứng xử và công việc hàng ngày;
 • Làm việc nhóm: khả năng làm việc với các thành viên khác trong nhóm một cách hợp tác và linh hoạt,hiểu rõ vai trò cần thực hiện với tư cách của một thành viên trong nhóm;
 • Giao tiếp: khả năng giao tiếp rõ ràng và thuyết phục trong cả nói và viết;
 • Tấm gương về sự liêm chính và trách nhiệm giải trình: nghĩa vụ của mỗi cá nhân chúng ta là chịu trách nhiệm giải trình về công việc / hành động của mình, chấp nhận trách nhiệm đối với mỗi nhiệm vụ và báo cáo / chia sẻ kết quả một cách minh bạch;
 • Linh hoạt và có thể thích nghi: khả năng đáp ứng các điều kiện thay đổi và đáp ứng các yêu cầu mới của tổ chức, với sự linh hoạt và tự chủ.

Năng lực Chuyên môn - Kỹ thuật

 • Có khả năng sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu QHTT để quản lý những công việc hàng ngày một cách hiệu quả;
 • Cam kết với công việc hành chính;
 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực phát triển;
 • Có khả năng giải quyết nhiều công việc ưu tiên và khối lượng công việc lớn, đúng thời hạn, có tổ chức và hệ thống;
 • Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả và tinh thần xây dựng nhóm cao;
 • Có khả năng thực hiện các công việc tỉ mỉ với độ chính xác cao;
 • Kỹ năng nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Kỹ năng phiên dịch và biên dịch tốt là một lợi thế;
 • Thành thạo máy tính và có kinh nghiệm về thông tin xử lý qua máy tính (bao gồm bảng tính, dữ liệu), thông thạo các ứng dụng phần mềm Windows và E-mail.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành liên quan (tiếng Anh, xã hội,…); Ưu tiên ứng viên mới hoặc sắp tốt nghiệp.
 • Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức phi chính phủ quốc tế là một lợi thế. 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Đây là vị trí làm việc toàn thời gian tại Hà Nội, và thỉnh thoảng công tác tại các vùng dự án tại Việt Nam;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Ứng viên được lựa chọn sẽ ký hợp đồng một (1) năm; Lương được xác định dựa trên chính sách của ChildFund;
 • Ứng viên được chọn cho vị trí này còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp địa phương và ký Cam kết Bảo vệ Trẻ em;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình của ChildFund; và
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong cuốn Cẩm nang Hoạt động và quy trình Đánh giá công việc & Phát triển nhân viên (PDR) của ChildFund.

TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về nơi làm việc cũng như chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và làm tròn bổn phận của mình nếu ảnh hưởng tới đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

ChildFund là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

 

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các cộng đồng đang phát triển.

ChildFund Australia là một thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 11 tổ chức đang hỗ trợ cho hơn 14 triệu trẻ em và gia đình tại 60 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng ký hoạt động và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1995 và triển khai các chương trình phát triển cộng đồng tập trung vào các lĩnh vực chính là giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ em, bao gồm hoạt động phòng chống HIV. Tập trung vào  việc xây dựng khả năng tự lực/tự chru của thanh thiếu niên, ChildFund tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia vào các quá trình ra quyết định tại địa phương.

Các chương trình của ChildFund được thực hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các dân tộc thiểu số, thường là những đối tượng dễ bị tổn thương và sao lãng trong xã hội. 

 

Video

Loading Player...
Danh sách Video các hoạt động nổi bật của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)