ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động: Tư vấn Khảo sát, điều tra cơ bản về nhận thức và năng lực của người chăm sóc, bố mẹ của TKT và các cơ quan, cá nhân có liên quan về quyền và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

I.    CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Trung tâm ACDC là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam làm việc vì quyền và lợi ích của NKT. Dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” do Trung tâm ACDC thực hiện trong giai đoạn 2017-2018 được Đai sứ quán Na Uy tại Hà Nội tài trợ. Mục đích dự án nhằm cải thiện nền giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật (TKT) bằng cách nâng cao nhận thức về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT bao gồm các cá nhân, cơ quan chức năng, cộng đồng có liên quan.  Đồng thời nâng cao năng lực cho những người ra quyết định để phát triển mô hình thí điểm. Cuộc khảo sát toàn diện này với mong muốn khảo sát tình trạng hiện tại về nhận thức, năng lực của người chăm sóc TKT/ cán bộ trường học, chuyên viên phòng Giáo dục về quyền của TKT và giáo dục  hòa nhập cho trẻ khuyết thiệp cuối dự án.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ACDC và Đại sứ quán Nauy đã được hai bên ký kết.

 

II.      MỤC TIÊU – ĐỐI TƯỢNG

  v     Mục tiêu hoạt động:

§  Đánh giá năng lực, sự hiểu biết của các bên liên quan (cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật; các cán bộ nhà trường; cán bộ Sở/ Phòng Giáo Dục) về quyền và giáo dục hòa nhập cho TKT.

§  Trên cơ sở đó, đưa ra những mong muốn, khuyến nghị để nâng cao nhận thức của các bên liên quan và đảm bảo quyền của TKT.

§  Làm cơ sở cho đánh giá cuối dự án để so sánh tác động của các can thiệp từ dự án.

v Đối tượng: Khảo sát về nhận thức, năng lực của người chăm sóc, giáo viên và các bên liên quan về về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT.

 

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC (các nhiệm vụ cụ thể)

Tại 2 tỉnh, chuyên gia sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1)   Nghiên cứu tài liệu có sẵn (luật, chính sách, nghiên cứu, báo cáo về giáo dục hòa nhập cho TKT).

2)   Khảo sát thực địa: Làm việc với các cơ quan hữu quan ( Sở giáo dục, phòng giáo dục đào tạo, trường học); khảo sát thực tế hiện trạng về nhận thức, năng lực  về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT.

3)   Hoàn thiện kết quả  báo cáo đánh giá toàn diện về nhận thức, năng lực của người chăm sóc TKT/ cán bộ trường học, chuyên viên Phòng giáo dục về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT với các khuyến nghị cụ thể cho dự án can thiệp sau này.

4)   Trình bày kết quả khảo sát  tại “Hội thảo về Quyền của trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật với tất cả các cá nhân tổ chức có liên quan”

5)   Hoàn thiện báo cáo sau tham vấn hội thảo.

6)   Đưa ra các kiến nghị đề thiết kế các tài liệu, hoạt động dự án nhằm nâng cao năng lực cho các bên liên quan và đảm bảo quyền của TKT trong giáo dục hòa nhập.

 

IV.    PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1)   Nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin thứ cấp từ các ngành liên quan và  mô hình thành công.

2)   Khảo sát đánh giá: xây dựng đề cương khảo sát, bộ công cụ đánh giá, khảo sát thực địa, báo cáo đánh giá.

 

V.      KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

TT

Nội dung công việc

Thời gian làm việc của chuyên gia chính

Địa điểm

Thời hạn hoàn thành công việc

1

Xây dựng đề cương khảo sát (bao gồm kế hoạch, chương trình, nội dung làm việc và các công cụ khảo sát cần thiết)

1 ngày

Hà Nội

30/08

2

Nghiên cứu tài liệu có sẵn

1 ngày

Hà Nội

5/09

3

Khảo sát thực địa: khảo sát toàn diện tình trạng hiện tại về nhận thức và năng lực của người chăm sóc TKT/ cán bộ trường học, chuyên viên phòng Giáo dục về quyền củaTKT và giáo dục  hòa nhập cho người khuyết tật ở hai tỉnh

2 ngày/tỉnh x 2 tỉnh=4 ngày

Hà Nội và Thừa Thiên Huế (theo thời gian công tác thực tế)

Tuần 2/09

4

Viết báo cáo kết quả đánh giá toàn diện về nhận thức và năng lực của người chăm sóc TKT/ cán bộ trường học và chuyên viên Phòng giáo dục về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT.

3 ngày/tỉnh x 2 tỉnh = 6 ngày

Hà Nội

Tuần 3/09

 

Tổng

12 ngày

 

 

 

VI. YÊU CÂU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

1.   Trách nhiệm của tư vấn

 • Xây dựng đề cương, tài liệu bộ câu hỏi.
 • Tham gia tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin tại hiện trường
 • Phân tích, báo cáo khảo sát

2.   Trình độ/ chuyên môn/ kỹ năng:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về quyền của NKT trong giáo dục hòa nhập.
 • Có bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu.
 • Hiểu và nắm rõ theo yêu cầu.
 • Tôn trọng và có kinh nghiệm làm việc với trẻ em khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em.

3.   Thời gian và địa điểm

 • Hoạt động dự kiến bắt đầu cuối tháng 08/2017 và hoàn thiện và báo cáo chậm nhất 30/09/2017. Lịch làm việc cụ thể sẽ được thảo luận và quyết định giữa tư vấn và cán bộ ACDC.
 • Tư vấn được tuyển chọn sẽ làm việc cố định tại Hà Nội và thực hiện khảo sát thực địa 6 ngày tại huyện Ba Vì Hà Nội và Thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

4.   Phí tư vấn

 • Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với văn phòng ACDC.
 • Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa sẽ được chi trả bởi ACDC theo các quy định và định mức của ACDC.

 

VII.   QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT

Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án. Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ Chương trình.

 

VIII.  HỒ SƠ

1)   Hồ sơ của đơn vị tư vấn/ Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.

2)   Các tài liệu nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến QTE KT đã từng (tham gia) nghiên cứu trước đây (nếu có)

 

IX. HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời gian gửi hồ sơ: 23/08/2017- 28/08/2017

Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:

Cán bộ chương trình: Trịnh Thị Lê

Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)

Video

Loading Player...
Danh sách Video các hoạt động nổi bật của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)